[1]
Suchowiejko, W. 2017. Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (mar. 2017), 235–254. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.13.