(1)
Rewizorski, M. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich Oraz Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2011, 45-64.