(1)
Kopys, T. Polityka Obrony mniejszości Narodowych I Polityka Zagraniczna Węgier. Casus Karty Węgra W Stosunkach węgiersko-słowackich I węgiersko-rumuńskich. 10.14746/ssp 2012, 175-192.