(1)
Churska-Nowak, K.; Fojutowski, Łukasz. Ewolucja Marketingu Politycznego W Percepcji wyborców. 10.14746/ssp 2012, 31-44.