(1)
Żyromski, M. Legitymacja Czy Legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej. 10.14746/ssp 2012, 7-26.