(1)
Sobczak, J.; Gołda-Sobczak, M. Problem Rejestracji kościołów I związków Wyznaniowych W Polskim Systemie Prawnym. 10.14746/ssp 2012, 55-86.