(1)
Дерега, В. Państwowa Polityka Rodzinna Na Ukrainie: Badania Naukowe dotyczące Teorii I Praktyki. 10.14746/ssp 2012, 313-324.