(1)
Runc, J. Artykulacja I Realizacja interesów Ekologicznych W Modelu Autorytarnym. 10.14746/ssp 2012, 207-226.