(1)
Narożna, D. Własność Intelektualna W kontekście Funkcjonowania Uczelni wyższej W Polsce (część 1). 10.14746/ssp 2012, 273-286.