(1)
Bilińska, I.; Ossowski, S. Sytuacja społeczno-Polityczna osób niepełnosprawnych1 W III RP. 10.14746/ssp 2012, 303-320.