(1)
Musiał-Karg, M. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej „Formy I Sposoby Legitymizacji władzy W Europie Środkowej I Wschodniej” (Collegium Polonicum, 10-11 Maja 2012 r.). 10.14746/ssp 2012, 349-352.