(1)
Zawadzka, Z. Infotainment a Ochrona prywatności osób Powszechnie Znanych. 10.14746/ssp 2013, 183-197.