(1)
Malendowicz, P. Zideologizowanie Przekazu Prasy Radykalnych ruchów społecznych W kontekście Tabloidyzacji mediów (przykład Prasy Ruchu Anarchistycznego). 10.14746/ssp 2013, 293-314.