(1)
Jurga-Wosik, E. Sportowe Pasje Kobiet. Przyczynek Do jakościowych Badań Nad zawartością treści W Prasie Regionalnej I Lokalnej Wielkopolski Oraz Jej Pogranicza. 10.14746/ssp 2013, 329-356.