(1)
Wojnowska-RadziƄska, J. Ochrona Praw Kobiet W Systemie Rady Europy. 10.14746/ssp 2013, 37-52.