(1)
Musiał-Karg, M.; Duda, K. Rada Federalna I Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej. Specyfika I Ewolucja rozwiązań Kreowania władzy Wykonawczej. 10.14746/ssp 2013, 71-90.