(1)
Lorenc, M. Banksy a Sprawa palestyńska – Przypadek Jednego Politycznego Muralu W Betlejem. 10.14746/ssp 2013, 143-158.