(1)
Szynol, A. Cyfryzacja Polskiej Telewizji – możliwość Rozwoju Czy Stracone Szanse. 10.14746/ssp 2014, 39-66.