(1)
Cisak, W.; Kowalczyk, R. Proces Medialnego Obrazowania Polityki W Polsce Jako Problem Teoriopoznawczy. 10.14746/ssp 2014, 67-82.