(1)
Kolb, E. Kaukaz Północny: Elity, reżimy, Etnopolityka, bezpieczeństwo, T. VIII, Red. T. Bodio; Kaukaz Północny: Elity władzy I życie polityczne,t.IX, Red. T. Bodio. 10.14746/ssp 2014, 243-253.