(1)
Lipiński, A.; Shukuralieva, N. Protesty społeczne, Modularne Rewolucje I Demokratyzacja. Wybrane Kategorie Analizy Zjawiska Kolorowych Rewolucji. 10.14746/ssp 2014, 111-124.