(1)
Кирчано, М. В. Dyskursywne I Wyimaginowane Problemy We współczesnej Polityce światowej. 10.14746/ssp 2014, 125-140.