(1)
Baymolda, D. Unia Europejska I Kazachstan: Stan Obecny I przyszłość. 10.14746/ssp 2014, 159-166.