(1)
Jakubowski, A. Uwarunkowania konfliktów Etnopolitycznych W państwach wielonarodowościowych. 10.14746/ssp 2018, 5-22.