(1)
Żółtowska, J. E. Układy wielkościowe największych ośrodków Miejskich W państwach położonych Na pomoście bałtycko-Czarnomorskim. 10.14746/ssp 2018, 23-42.