(1)
Żarna, K. Przed Rozwodem. Sytuacja Polityczna Na Słowacji W Ramach Czeskiej I Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992). 10.14746/ssp 2018, 35-48.