(1)
Modzelewski, W. T. Polsko-Rosyjskie Pogranicze – Od Regionu Izolowanego Do Transgranicznego. 10.14746/ssp 2019, 5-24.