(1)
Hordecki, B. Struktura Semantyczna pojęć „wolność Sumienia I religii”, „wolność Sumienia I wyznania” (część II). 10.14746/ssp 2019, 99-124.