(1)
Greficz, M. Outplacement Jako narzędzie Polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw W Unii Europejskiej. 10.14746/ssp 2019, 177-190.