(1)
Feja-Paszkiewicz, A. Referendum Lokalne W Sprawie Utworzenia, połączenia, podziału I Zniesienia Gminy Oraz Ustalenia Granic Gminy – Wybrane Aspekty. 10.14746/ssp 2019, 192-207.