(1)
Walecka-Rynduch, A. Budowa Wizerunku Pierwszego W świetle „literatury faktu” I „scripted docu”. 10.14746/ssp 2019, 59-84.