(1)
Antkowiak, P. Poselski Projekt Ustawy O Powiecie Metropolitalnym – Progres Czy Regres W Reformowaniu samorządu Terytorialnego W Polsce?. 10.14746/ssp 2016, 95-110.