(1)
., . Komunikat Z Posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Im. Czesława Mojsiewicza. 10.14746/ssp 2016, 257.