(1)
Kołomycew, A. Uspołecznienie Procesu Realizacji Zadań oświatowych Jako Forma Racjonalizacji Polityki Publicznej Gmin. 10.14746/ssp 2019, 191-213.