(1)
Janicki, T. Ziemia Uprawna I Ludzie Jako Podstawowe Zasoby II Rzeczpospolitej W Koncepcjach Polskich agrarystów (1931–1946). 10.14746/ssp 2019, 29-46.