(1)
Olejnik, M. Wpływ Demokracji Nieliberalnej Na Poziom efektywności Kontroli działalności Lobbingowej Na Węgrzech (2010–2014). 10.14746/ssp 2019, 65-82.