(1)
Zheltovskyy, V. Społeczeństwo Obywatelskie Jako Aktor W Procesach Politycznych Reformy samorządowej Na Ukrainie. 10.14746/ssp 2019, 83-104.