(1)
Kobierecki, M. M. Międzynarodowe Organizacje Sportowe Jako Aktorzy Dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ Na państwa. 10.14746/ssp 2019, 105-116.