(1)
Sabawoon, M. Strategia Unii Europejskiej Wobec Afganistanu. Wybrane Problemy. 10.14746/ssp 2019, 181-194.