(1)
Czachor, R. Józef Tymanowski, Rola I Znaczenie Republiki Białoruś We współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, Ss. 245. 10.14746/ssp 2019, 218-221.