(1)
Galus, A.; Nesteriak, Y. Media Cyfrowe We współczesnym Konflikcie – przykład Ukrainy. 10.14746/ssp 2019, 27-44.