(1)
Gutorov, V. A. W Sprawie niektórych Aktualnych aspektów Interpretacji Tradycji Liberalnej W Rosji. 10.14746/ssp 2019, 93-113.