(1)
Wójcik, S. Samorząd Terytorialny W Perspektywie Personalizmu społecznego. 10.14746/ssp 2020, 29-41.