(1)
Pogonowski, M. Prewencja Rentowa Jako Metoda przeciwdziałania niezdolności Do Pracy. Wybrane Aspekty. 10.14746/ssp 2020, 115-132.