(1)
Tomaszewski, K. Rola Czynnika Ludzkiego W kształtowaniu Polityki Energetycznej współczesnego państwa. 10.14746/ssp 2020, 147-169.