(1)
Wójcik, S. Współczesne próby Opisania Narodu. Typologia Stanowisk. 10.14746/ssp 2020, 165-171.