(1)
Trukhachov, O. Elementy Metodologii inżynierii społecznej Stosowane Podczas Pandemii COVID-19. 10.14746/ssp 2021, 5-18.