(1)
Zabikh, S. Działania Legislacyjne Republiki Kazachstanu Na Rzecz Zapewnienia stabilności Gospodarczej I społeczno-Politycznej Podczas Pandemii. 10.14746/ssp 2021, 45-59.