(1)
Bharti, M. S. Post-Komunistyczny I Polityczny rozwój Instytucjonalny W Rumunii. 10.14746/ssp 2022, 73-97.