(1)
Tyrała, M. Zmiany Pokoleniowe a Zachowania Wyborcze. Na przykładzie wyborów Parlamentarnych W Polsce W 2019 Roku. 10.14746/ssp 2022, 99-115.